Fundacja BNP Paribas: rekrutacja do programu stypendialnego Klasa wydłużona, potrwa do końca kwietnia

Grafika promocyjna programu stypendialnego KLASA.

W związku z sytuacją epidemiczną, Fundacja BNP Paribas podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji do tegorocznej edycji programu stypendialnego Klasa. Młodzież z małych miast i wsi otrzyma na złożenie odpowiednich dokumentów dodatkowe dwa tygodnie. Termin mija 30 kwietnia.

– Chcemy możliwie ograniczyć wpływ pandemii na rekrutację. Bez wątpienia obecna sytuacja skupia uwagę bardzo wielu osób, również młodych, na sprawach najistotniejszych – zdrowiu i rodzinie. Mam nadzieję, że dzięki dłuższej rekrutacji umożliwimy większej liczbie uczniów ubieganie się o stypendia – komentuje Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas.
Program stypendialny Klasa organizowany jest już po raz 19. Fundacja BNP Paribas wyłoni 50. tegorocznych ósmoklasistów, którzy otrzymają szansę rozpoczęcia nauki w najlepszych liceach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina i Gdyni. Fundacja pokryje koszty ich zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres nauki w liceum, zakup podręczników, wycieczki szkolne, kieszonkowe i inne opłaty, ufunduje wakacyjny obóz językowy oraz stypendium na pierwszym roku studiów.
Program kierowany jest do młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości (do 100 tys. mieszkańców), pochodzących z mniej zamożnych rodzin (dochód na osobę nieprzekraczający 1 200 zł.). By ubiegać się o stypendium, uczeń powinien wykazać się średnią powyżej 4,5 lub tytułem laureata bądź finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego, dodatkowymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi, chęcią rozwoju i zaangażowaniem społecznym.
Więcej informacji o Programie stypendialnym Klasa.