Główny Urząd Statystyczny i Bank Światowy będą ściślej współpracować w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych

Logo Głównego Urzędu Statystycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Główny Urzędem Statystycznym a Bankiem Światowym. Głównego Urzędu Statystycznego.