Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Grafika promocyjna Funduszu Pomocowego 2020-2021.

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19.

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 40.000 zł,

w tym kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7.000 zł.

Okres realizacji projektów: 1 czerwca –30 listopada 2021.

Koszty administracyjne: do 15% wnioskowanej dotacji.

Wkład własny: nie wymagany.

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia na platformie witkac.pl. Bezpośredni link do rejestracji wniosku opublikowany zostanie 1.04.2021. Przed tym terminem wniosek można opracować na podstawie szablonu dostępnego na stronie fed.org.pl

Pula środków w konkursie: 1 000 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Uwaga!

  • Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które zostały zarejestrowane przed 30 czerwca 2020 roku.
  • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: https://fed.org.pl