Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

grafika dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA informuje:

“Uprzejmie informujemy, że nadal wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie mikołowskim działają.

Pomoc można uzyskać w formie zdalnej (do odwołania), tj. porady prawne i obywatelskie udzielane są za pomocą telefonu, maila lub innego komunikatora. Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (32) 324-81-43.

Harmonogram pracy wszystkich Punktów Poradniczych w powiecie mikołowskim dostępny jest pod adresem:

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nieodplatna-p omoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-mikolowskiego.html

O przywróceniu działania punktów w ww. lokalizacjach będziemy informować na bieżąco.

W czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia prawnika.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA zainicjowało internetową kampanię społeczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Przygotowaliśmy e-poradnik upowszechniający wśród mieszkańców informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa.

Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-mikolowski/: znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu mikołowskiego oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

Uruchomiliśmy również dodatkowy numer telefonu/infolinii: 79 88 69 599, pod którym: można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/stowarzyszeniedogma


Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
ul. Raciborska 48 lok. 2
40 – 074 Katowice
tel. 32 557-51-83
www.dogma.org.pl