Informacja dotycząca uprawy konopi włóknistych odmiany Finola

Grafika - informacja

Informujemy, iż zgodnie z przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pismem Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od roku 2021 uprawa konopi odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.

W zakresie przepisów nasiennych sytuacja odmiany konopi Finola nie uległa zmianie. Obecnie nie ma podstawy do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem ewentualnego zakazu obrotu materiałem siewnym odmiany konopi Finola. Komisja Europejska nie wydała decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia takiego zakazu na podstawie dyrektywy 2002/53/WE.