Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie Nr 0050.0405.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku: