Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy informuje

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o II racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin płatności upływa 15 maja 2021 r.