Odczyty wodomierzy odbędą się!

wodomierz

WAŻNA ZMIANA !!!

Mieszkańcy najważniejsi !!!!

Odczyty wodomierzy odbędą się w dniach od 24 do 28 maja 2021 r.

Odczyty wodomierzy za ostatnie dwa lata odbędą się w terminie od 24 do 28 maja 2021r. mimo braku zatwierdzenia Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ornontowice przez Wody Polskie (regulatora).

W związku z brakiem odczytów wodomierzy w roku 2020 spowodowanych pandemią Covid 19 oraz brakiem nowych blankietów wpłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki mimo braku zatwierdzenia Taryf przez Wody Polskie na najbliższe trzy lata podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu odczytów wodomierzy na terenie Gminy Ornontowice.

Odczyty zostaną przeprowadzone w pełnym reżimie sanitarnym (maseczki, rękawice, dystans), jednak ze względu na wagę dwuletniego rozliczenia prosimy w miarę możliwości o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu (oczywiście poza budynkami w których są osoby na izolacji i kwarantannie).

W przypadku obawy o możliwość zakażenia się Covid-19 prosimy o przekazanie odczytu pracownikowi ZGKiW w dniach 24.05-28.05.2021 r. podczas wizyty lub poprzez: