Przebudowa chodnika przy ul. Żabik

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż 24.05.2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ul. Żabik”. W związku z powyższym od najbliższego poniedziałku tj. 31 maja br. rozpoczną się prace polegające na wymianie nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Żabik 11 do ulicy Żabik 9. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą, aby od wtorku 1 czerwca br. nie parkować pojazdów w tym rejonie. Ułatwi to prowadzenie prac oraz przyspieszy termin wykonania.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 32 33 06 224 lub 32 33 06 268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.