Trwa XVII konkurs na publikacje “W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie serdecznie zaprasza wszystkie współpracujące z KRUS redakcje, osoby publikujące w mediach o raz dziennikarzy – również tych niezawodowych, do wzięcia udziału w XVII Konkursie pt.: ”W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

Celem Konkursu jest oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasad bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym” oraz „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Temat Konkursu ma zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, od 30 lat upowszechnianym przez KRUS.

Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i przesłanie na adres organizatora (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , Biuro Prewencji, Warszawa), publikacji najpóźniej w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

Publikacje będą oceniane w trzech kategoriach (artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne).

Na laureatów czekają nagrody finansowe. Za najlepszy cykl publikacji
(3 publikacje) w kategorii artykuły prasowe i internetowe I nagroda wynosi 2400 zł,
w kategorii audycje radiowe – 3000 zł, w kategorii audycje telewizyjne 3500 zł.
W przypadku pojedynczych publikacji, odpowiednio – 900, 1100 i 1300 zł.

Szczegóły Konkursu na stronie internetowej www.krus.gov.pl.