Zasłużeni dla pożarnictwa!

Zdjęcie medali „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Dziś, to jest 18 maja w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za zasługi dla Pożarnictwa”, które z rąk Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz jednocześnie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach – Sławomira Bijak odebrali zasłużeni dla pożarnictwa w Powiecie Mikołowskim.

Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” zostali uhonorowani:
● Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie – brygadier Damian Krawczyk,
● Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie – nadkomisarz Dariusz Klimczak,
● Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu – nadkomisarz Dariusz Waligóra (nieobecny na spotkaniu).


Srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” zostali uhonorowani:
● Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka,
● Starosta Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży,
● Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Marszolik,
● Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Ornontowice – Bogdan Cieślik

Uroczystość została przeprowadzona z zachowaniem aktualnych reżimów sanitarnych.


Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – to odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Medal został ustanowiony przez Główny Związek Straży Pożarnych RP w 1926r. Zastąpił nadawany w latach 1922–1926 Srebrny Medal „Za Długoletnią, Nieskazitelną Służbę”. Nadawany był m.in. za wyróżniającą się działalność, energiczne i planowe kierownictwo, bohaterstwo i odwagę podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Medal w każdym stopniu mógł być nadany tej samej osobie kilkukrotnie. Nadawano go do 1939 r. Odznaczenie reaktywowano 18 września 1959 r. uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.


Medal nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Mogą być nim odznaczone osoby, instytucje i organizacje w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP.

Podzielony jest na trzy stopnie:
● I stopień – Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
● II stopień – Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
● III stopień – Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia medali “Za zasługi dla Pożarnictwa” – Ornontowice 18 maja 2021 r.