Zespół porozumiewawczy – pierwsze posiedzenie

Zdjęcie z posiedzenia zespołu porozumiewawczego online.

W dniu 20 maja br., w formie wideokonferencji, odbyło się I (inauguracyjne) posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Ornontowice. Spotkaniu przewodniczył i prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Gminę Ornontowice reprezentował Wójt Gminy Marcin Kotyczka oraz Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Justyna Sittek-Goj. Podczas spotkania, kolejno przedstawiciele KWK Budryk i KWK Bolesław Śmiały, omawiali sprawy związane z dokonaną, w ostatnich kwartałach i planowaną w 2021 r., eksploatacją górniczą, jej wpływami na powierzchnię terenu oraz przedstawiali informacje w zakresie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego tj. ilości wpływających wniosków, zrealizowanych remontów, wypłaconych odszkodowań, wypłaconych kosztów dodatkowego zabezpieczenia obiektów. W dalszej części spotkania Pan Wójt odniósł się do złożonych wniosków w zakresie obiektów i infrastruktury stanowiącej mienie Gminy. Poruszył również sprawę, najbardziej w ostatnim czasie, nurtującą mieszkańców Gminy tj. wstrząsów wysokoenergetycznych. Podczas spotkania strony dyskutowały i wymieniały się informacjami w zakresie zrealizowanych już napraw, spraw wymagają wyjaśnień i planów dotyczących napraw. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 25 listopada br.