Informacja o pomocy dla pszczelarzy

Grafika - Informacja

Jak informuje Ślaski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc finansową skierowaną do podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art 11 ust. 1 ustawy dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (t.j. Dz.U. 2020.1421).

Stosowne wnioski o udzielenie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021r.

Poniżej link do strony internetowej i szczegółowych informacji w tym zakresie.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Podstawą podjęcia przedmiotowych działań są zapisy §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Poz. 187 z późn. zm.)