Informacja o wpływie oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

NGO - organizacje pozarządowe

Informacja o wpływie oferty Fundacji „BRAJLÓWKA” z siedzibą w Łaziskach Górnych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: XIX Integracyjny Rajd Rowerowy „DUET 2021 – ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA”.