Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie Nr 0050.0427.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2021/2022: