Tablica pomiaru prędkości

Zdjęcie tablicy pomiaru prędkości.

Informujemy, że przy wjeździe do naszej Gminy od strony Gierałtowic (ul. Zwycięstwa) została zamontowana tablica pomiarowa prędkości.

Zakup i montaż tablicy został zrealizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Mamy nadzieję, że nowe urządzenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu ulicznego w tym rejonie.

Zdjęcie tablicy pomiaru prędkości.