Uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice

Zdjęcie sztandaru Gminy Ornontowice.

Uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, do których swoisty wstęp stanowił liczne imprezy towarzyszące odbyły się 2 czerwca.

Uroczysta Msza Święta z okazji 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice oraz z okazji 10-lecia patronatu Św. Michała Archanioła
O godzinie 10.00 w naszym kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji zrealizowanych inicjatyw dot. ochrony zdrowia, gospodarki, edukacji, kultury, sportu oraz pozostałych dziedzin życia społecznego i z prośbą o wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mieszkańców Ornontowic. Ze względu na aktualne obostrzenia udział w nabożeństwie wzięli przedstawiciele byłych i obecnych władz samorządowych oraz zainteresowani mieszkańcy.

Złożenie wieńców i zniczy na cmentarzu
Po nabożeństwie dwie delegacje w osobach Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyrę i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Milanowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyłę, wieloletniego Wójta Gminy – Kazimierza Adamczyka, jego wieloletniego Zastępcy – Michała Adamczyka i byłego Zastępcy Wójta Gminy – Arkadiusza Pamułę zapaliły znicze i złożyły wieńce na grobach zmarłych Przewodniczących Rady Gminy – ś.p. Bernarda Cenkalika i Henryka Malczyka.

Zakopanie kapsuły czasu

Następnym punktem jubileuszu było uroczyste zakopanie kapsuł czasu przed budynkiem Urzędu Gminy. W specjalnie przygotowanym miejscu symbolicznego zakopania kapsuły dokonali odpowiednio: Marcin Kotyczka, Kazimierz Adamczyk, Henryk Nieużyła, Alfred Konarski, Stanisław Malczyk oraz Tadeusz Zientek.
W kapsule umieszczone zostały m.in. specjalne wydanie „Głosu Ornontowic” dedykowane w całości jubileuszowi 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, praca konkursowa, która zwyciężyła w konkursie dla mieszkańców Gminy pod nazwą „Dla Pokoleń”, prace uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które zostały wykonane w ramach różnych konkursów szkolnych, a dotyczące Gminy Ornontowice, foldery, widokówki i ulotki promocyjne Gminy Ornontowice, mapa Gminy Ornontowice, informacja o laureatach „Ornontowickich Bzów”, bilony o powszechnych nominałach oraz ze względu na aktualne czasy – ulotka informująca o pandemii Covid-19 oraz szczepieniach.

Uroczysta XXXI Sesja Rady Gminy
Oprócz aktualnie pełniących swoje funkcje radnych i pracowników Urzędu Gminy na uroczystą XXXI Sesję Rady Gminy Ornontowice zaproszeni zostali wszyscy byli radni oraz pracownicy funkcyjni Urzędu Gminy, którzy piastowali swoje stanowiska w latach 1991 – 2021.
Po wprowadzeniu sztandaru Gminy Ornontowice uroczyście odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie minutą ciszy uczczono wszystkich zmarłych od 1991 r. radnych i pracowników Urzędu Gminy. W minionych 30 latach odrodzonej Gminy Ornontowice odeszli z tego świata ludzie mocno związani z ornontowickim samorządem. Byli to: Bernard Cenkalik, Henryk Malczyk, Andrzej Kulawik, Herbert Krautwurs, Karol Langer, Rafał Ulbrych, Marceli Machulik, Norbert Malczyk, Jerzy Nocoń, Jerzy Mozgalik, Kazimierz Chmiel, Emil Gałuszka, Małgorzata Grzegorzek i Walter Niemiec. Chciałbym również wspomnieć zmarłą pierwszą skarbnik naszej Gminy – Panią Krystynę Lasińską oraz długoletniego radcę prawnego naszej Gminy – Stanisława Cicheckiego. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! -rozpoczął obrady Henryk Nieużyła. Następnie mocno zaakcentował zaangażowanie ówczesnych działaczy, które doprowadziło w 1991 r. do odzyskania przez Gminę Ornontowice odrębności samorządowej. Wspomniał również o symbolach Gminy, które akcentowały potrzebę naszej lokalnej odrębności, w tym genezę powstania herbu i flagi Gminy Ornontowice. Samorząd to fundament. Otwartość, jawność, inicjatywy obywatelskie. To tu proces decyzyjny jest najbliżej mieszkańca. To tu obywatel ma faktyczny wpływ na przyszłość i jakość życia – kontynuował Przewodniczący. Na koniec podziękował wszystkim osobom, które przez te 30 lat tworzyły i tym którzy robią to nadal.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie czterech uchwał.
Pierwszą z nich było przyjęcie hymnu Gminy Ornontowice. Jeszcze przed głosowaniem radnych po raz pierwszy oficjalnie odtworzono hymn. Utwór zwyciężył w konkursie na hymn Ornontowic i jest autorstwa Aleksandry Kontusz (tekst) i Tomasza Kozieła (muzyka).

Drugą z procedowanych uchwał było nadanie imienia obiektowi sakralnemu w Gminie Ornontowice. Na wniosek Wójta Gminy decyzją radnych Świątynia Dumania została nazwana imieniem ks. Jerzego Kiełbasy.
Trzecią uchwałą było nadanie imienia obiektowi rekreacyjnemu w Gminie Ornontowice. Na wniosek Wójta Gminy decyzją radnych Rosarium zostało nazwane imieniem Ronalda Winklera.
Czwartą uchwałą było nadanie imienia obiektowi kulturalnemu w Gminie Ornontowice. Na wniosek Wójta Gminy decyzją radnych Amfiteatr Parkowy została nazwany imieniem Stefana Owczarka.

Wszystkie powyższe uchwały radni podjęli jednogłośnie!

Przez ostatnie trzy dekady wiele się w naszej Gminie zmieniło i z całą pewnością były to zmiany pozytywne. Rozwinęła się infrastruktura drogowa wraz z oświetleniem ulicznym, rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, wybudowano nowe obiekty budowlane z budynkiem Urzędu Gminy na czele, pojawiły się nowe obiekty sportowe, a zrewitalizowany Park Gminny wraz z Bulodromem i sąsiadującą Świątynią Dumania stał się wizytówką naszej Gminy. Ewidentnie z roku na rok żyje nam się w Ornontowicach coraz lepiej. Nie bylibyśmy na tym etapie harmonijnego rozwoju, gdyby nie wieloletnie zaangażowanie wielu osób. Dlatego z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy do tych zmian nieustannie i zaradnie dążyli, pomimo licznych i zróżnicowanych przeciwności losu. W tym momencie wyróżnię dwie osoby – mojego poprzednika na stanowisku Wójta Gminy oraz jego zastępcę, którym należą się szczególne wyrazy uznania i szacunku. Na zakończenie przemówienia, z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego – podsumował Marcin Kotyczka. Wójt Gminy złożył serdeczne życzenia wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd Gminy Ornontowice, zwłaszcza obecnym podczas uroczystej sesji.

Następnie Wójt Gminy wręczył nagrody za zwycięski utwór w konkursie na hymn Ornontowic (laureatami zostali wspomniani wcześniej: Aleksandra Kontusz i Tomasz Kozieł) i nagrody za zwycięską pracę w konkursie „Dla Pokoleń” na zawartość kapsuły czasu (nagrodę w imieniu Towarzystwa Miłośników Ornontowic odebrał Andrzej Kotyczka).

Ostatnimi z wyróżnień był przyznane przez Wójta Gminy – Marcina Kotyczki medale Zasłużony dla Gminy Ornontowice. Uhonorowani zostali:
● Kazimierz Adamczyk,
● Michał Adamczyk,
● Joanna Jeleń,
● Celina Nowak,
● Otylia Frączek,
● Beata Drobny,
● Ryszard Milanowski,
● Eugeniusz Kaczor,
● Tadeusz Zientek,
● Stanisław Malczyk,
● Arkadiusz Nowak (nieobecny na uroczystości),
● Sławomir Bijak (nieobecny na uroczystości).

Zdjęcia z uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice – 2 czerwca 2021 r.