Wykup biletów dla uczniów (karta ŚKUP)

Śląska Karta Usług Publicznych

W związku z trwającym stanem epidemicznym w Polce, Wójt Gminy Ornontowice podjął decyzję o wznowieniu wykupu biletów od miesiąca września br., dając tym samym możliwość bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Bilet elektroniczny zostanie zdalnie zakodowany na spersonalizowanej karcie ŚKUP (na miesiąc wrzesień) i dotyczył będzie uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice. W innych przypadkach uczniowie, jak i pozostali mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji gminnej.

W związku z powyższym osoby uprawnione będą mogły zgłaszać chęć zakodowania biletu w II połowie sierpnia br.