Zmiany w Programie Czyste Powietrze

Logo - Portal beneficjenta - program Czyste Powietrze

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planuje wprowadzić zmiany w Programie Czyste Powietrze.

Powyższe zmiany dotyczyć będą zwiększonej dotacji na kocioł na pellet, tj. do 9 000 zł, nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów, w zakresie wymiany pieca na pellet o podwyższonym standardzie, tj. o obniżonej emisji pyłu cząstek stałych.

Standardowe kotły na pellet spełniające wymogi rozporządzenia eco-design stanowią koszt kwalifikowany już obecnie, przy zachowaniu warunku, że budynek nie jest podłączony do sieci gazowej. Dotychczasowa dotacja na kotły na pellet wynosi do 6 000 zł, nie więcej niż 30% faktycznie poniesionych kosztów.

Ponadto w ramach programu zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. , co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

– złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

– zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

– wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. nastąpi również podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania):

– dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

– dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Wszystkie powyższe zmiany uzasadnione są:

– wytycznymi Komisji Europejskiej,

– zapisami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,

– obowiązującymi uchwałami antysmogowymi w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Przypominamy również, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracowników Wydziału Rozwoju i Inwestycji.

Działanie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Ornontowice. Punkt ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu. Każdy mieszkaniec Ornontowic ma możliwość skonsultowania, wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo Punkt Informacyjno-Konsultacyjny będzie przyjmował mieszkańców w celu pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy wypełnianiu wniosku o płatność.

W celu umówienia spotkania prosimy o telefoniczną rezerwację terminu pod numerem telefonu: 32 33 06 268.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.katowice.pl/.