Aktualizacja wykazu przedsiębiorców – opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

Informujemy, że zaktualizowany został wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice, który przedstawia się następująco:

  1. Dawid Bendkowski Usługi Asenizacyjne Wywóz Nieczystości Ciekłych, tel. 696 719 333,
  2. Usługi Transportowe Michał Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne), tel. 513 037 988,
  3. Usługi Transportowe Wiesław Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne), tel. 604 235 694,
  4. Firma Usługowa Bogusław Koperwas, tel. 603 895 701
  5. Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix, tel. 531 531 560,
  6. MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł, tel. 666 912 266
  7. UNIMARK Sp. z o. o., tel. 32/ 223 00 14, 33/ 823 42 89, 606 809 333,
  8. REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o., tel. 32/ 231 08 58.

Równocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości wyposażanych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków i przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadający stosowne zezwolenie oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązki te wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.