Czyste powietrze – informacja

logo czyste powietrze

Przypominamy o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.

Informujemy, że komunikat dla osób fizycznych, które będą chciały ubiegać się o dotację w PP CP  jest umieszczony na stronie NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1837,czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach-z-gospodarstwa-rolnego.html, będzie również umieszczony na stronach WFOŚiGW.