Od 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Dla źródeł ciepła lub spalania paliw, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał czas 12 miesięcy na złożenie deklaracji, dla nowo powstałych źródeł termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklaracje będzie można składać w formie:

  • elektronicznej, czyli przez internet za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem logowania przez profil zaufany, e – dowód lub bankowość elektroniczną – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu i z oszczędnością czasu,
  • papierowej – wypełniony formularz deklaracji A (dla budynków i lokali mieszkalnych) lub/i B (dla budynków niemieszkalnych) można będzie pobrać w Urzędzie, wypełnić, a następnie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku) .

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 r. przez Sejm, a wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury, Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Formularze deklaracji A i B oraz informacje na temat CEEB w formie informatora zamieszczone zostały poniżej.

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: www.zone.gunb.gov.pl

Informator dla zarządców i właścicieli budynków:

Formularz Deklaracji A – dla budynków mieszkalnych:

Formularz Deklaracji B – dla budynków niemieszkalnych: