OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Do dnia 30 września 2021 r. W całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dla wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie dokonali samospisu, w każdy poniedziałek września rachmistrzowie będą pełnili dyżury w sali ARTerii, w godzinach od 16.00 do 18.00. Każdy może podejść i spisać się korzystając z ich pomocy. Samospisu można również dokonać codziennie w budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Spis jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny. W związku z powyższym zachęca się mieszkańców do dokonania samospisu lub spisania się z pomocą rachmistrzów.

Wszystkie informacje dotyczące spisu są dostępne na stronie Narodowego Spisu Powszechnego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka