Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Logo TAURON Dystrybucja.

Informujemy o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej. Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Ornontowice: Polna, od 21 do 43 a, od 26 do 56.
Rozpoczęcie: 26.07.2021 r. godz. 08.30
Zakończenie: 26.07.2021 r. godz. 11.00

Ornontowice: Kolejowa, od 58 b do 110, od 87 do 145, Zwycięstwa, od 63 do 79 a, od 110 do 144.
Rozpoczęcie: 26.07.2021 r. godz. 11.30
Zakończenie: 26.07.2021 r. godz. 14.00

Koniecznie wyłączenie zasilania i przeprowadzenie niezbędnych prac, poprawi stan sieci i urządzeń energetycznych.

TAURON Dystrybucja przeprasza za utrudnienia.