Zakończenie budowy wodociągu przy ul. Solarnia

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu 14.07.2021 roku zakończono budowę nowego wodociągu przy ul. Solarnia w Ornontowicach zrealizowanego w ramach zadania pod nazwą: “Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Solarnia”.
Zadanie obejmowało wybudowanie nowej sieci wodociągowej przy ul. Solarnia wraz z nowymi przyłączami do budynków oraz wybudowanie odcinka wodociągu na wysokości posesji przy ul. Zwycięstwa 119.

Wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej o średnicy fi 125 i średnicy fi 90. Łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 2 198m oraz zabudowano 16 nowych hydrantów. Wykonano nowe przyłącza do budynków o długości 765m.
Wszystkie budynki przy ul. Solarnia otrzymały nowe kompletne zestawy wodomierzowe wraz z nowymi wodomierzami z nakładkami radiowymi. Całkowity koszt budowy wodociągu wraz z przyłączami zamknął się kwotą brutto 593 001,95zł.
Ponad 80% kosztów realizacji zadania zostało pokryte z uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.