Akcja przekazania bzów 2021

Zdjęcie bzów.

Jesienią tego roku planowane jest przekazanie sadzonek bzów mieszkańcom Ornontowic, jako kontynuacja akcji rozpoczętej w 2003 r.

Zachęcamy mieszkańców Gminy do złożenia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania na sadzonki bzu, na przygotowanym druku (dostępnym poniżej lub w Urzędzie Gminy Ornontowice). Akcją objęte są wszystkie posesje, na których dotychczas nie nasadzono bzów lub jeśli nasadzone w latach wcześniejszych drzewka obumarły.

Zgłoszenia można składać do dnia 10 września 2021 r. w  tutejszym Urzędzie Gminy lub przesłać wypełniony i podpisany skan druku na adres: ug@ornontowice.pl.

Przekazanie sadzonek odbędzie się jesienią tego roku. Zgodnie z przyjętym Regulaminem, bzy powinny być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy tj. w widocznym miejscu.

Bliższych informacji udziela Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. 32 33 06 237.