Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (wznowienie kursów)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż od 23.08.2021 r. zostaje wznowiona bezpłatna komunikacja gminna na wszystkich kursach (bus 1 i 2).