Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Grafika promocyjna: druga wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Departament Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje
o konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, w załączeniu pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w w/w sprawie.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo.

Ten etap konsultacji społecznych dokumentu  potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu
i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej. Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Jak czytamy w piśmie Mimista: “Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”.

Uwagi i opinie do projektu Planu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .

Grafika promocyjna: druga wersja projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.