STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony w żywności

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje komunikat dotyczący akcji informacyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.