Uwaga – ważna informacja!

Grafika z napisem: ważne!

Urząd Gminy Ornontowice otrzymał informację o audytorach podszywających się pod pracowników Urzędu Gminy, chcących umówić się na spotkanie w domu w celu przeprowadzenia audytu energetycznego potrzebnego do montażu paneli fotowoltaicznych.

Informujemy, że Urząd Gminy nie prowadzi żadnego audytu energetycznego ani nie zlecił takiego audytu żadnej firmie zewnętrznej.

Zalecamy wszystkim mieszkańcom wzmożoną czujność.