Informacja o projekcie “Młodzież na START!”

Informacja

Przekazujemy informację otrzymaną z Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach dot. projektu “Młodzież na START!”.

“Informujemy o przedłużeniu realizacji projektu “Młodzież na START!”, kierowanego do niepracujących osób młodych, w wieku od 18 do 29 r. życia włącznie, do dnia 30 września br. 

W ramach projektu udzielane jest wsparcie finansowe w wysokości 23.050,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości2.600,00 zł m-cznie na wydatki bieżące typu składki ZUS przez okres pierwszych 6 m-cy działalności. Dodatkowo projekt obejmuje szkolenia z prowadzenia własnej firmy oraz pomoc ekspertów w przygotowaniu biznesplanu. Projekt obejmuje osoby z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach