Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Wyniki konsultacji

Poniżej zamieszczamy:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji: