Konsultacje projektów uchwał

Grafika z napisem: konsultacje.

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji

celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji: