Narodowe Czytanie 2021 – Moralność pani Dulskiej

Zdjęcie z Narodowego Czytania 2021 w Ornontowicach - 4 września 2021 r.

Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces –napisał Prezydent RP – Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia tegorocznej, już dziesiątej akcji Narodowego Czytania.

Dziś, 4 września z inicjatywy Wójta Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczki i Gminnej Biblioteki Publicznej Narodowe Czytanie w Ornontowicach odbyło się po raz dziewiąty. Miejsce nietuzinkowe, bo Świątynia Dumania im. ks. Jerzego Kiełbasy.

Tradycyjnie na wstępie, Wójt Gminy odczytał List Prezydenta RP na Narodowe Czytanie. Następnie fragmenty jednego z najważniejszych dzieł Gabrieli Zapolskiej – Moralności pani Dulskiej czytali z podziałem na role dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Ornontowice. I tak w poszczególne role wcielili się odpowiednio: Dulska – Aleksandra Malczyk (dyrektor ARTerii CKiP), Mela – Karina Mura (dyrektor GOPS), Hanka – Monika Orłowska-Przybyła (dyrektor ZS-P), Juliasiewiczowa – Bożena Kubica (wicedyrektor ZS-P), Lokatorka – Teresa Gendarz (zastępca dyrektora GOPS) oraz Zbyszko – Marcin Wajszczyk (dyrektor GBP).

Nieodłączną częścią akcji Narodowego Czytania była także możliwość składania pamiątkowych pieczęci na przyniesionych egzemplarzach książek.