Projekt Unijny BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE- Projekt Bez b@rier, bez granic – III Edycja

Grafika z napisem: szkolenie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Bez barier, bez granic – szkolenia komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja”
realizowanego przez: Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które:

 • pracują,
 • są wieku 18 lat i więcej,
 • mieszkają i/lub pracują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej,
 • chcą z własnej inicjatywy wziąć udział w szkoleniach.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym:
  elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e-podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach.
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych:
  modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi:
  zarządzanie czasem i zadaniami na home office, przygotowywanie i organizacja miejsca pracy, komunikacja w pracy zdalnej, motywacja i dyscyplina, cyberbezpieczeństwo, praca na wspólnych plikach.

UWAGA: W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników, istnieje również możliwość organizacji szkoleń z innych tematów komputerowych.

Realizacja szkoleń: zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 10-osobowych, maksymalnie 12-osobowych, średnio 3 dni w tygodniu po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny:

 • szkolenia do wyboru: rano, po południu, w dni powszednie/weekend, w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym w czasie rzeczywistym,
 • Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive,

Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/formularz/

Szczegółowe informacje na temat projektów znajdą Państwo na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/


W załączeniu przesyłamy plakat projektu Bez B@rier, bez granic – III Edycja.  Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej i portalach społecznościowych, a także wśród organizacji i przedsiębiorstw, z którymi Państwa Instytucja współpracuje. Zapraszamy również do wzięcia udziału w Projekcie pracowników Państwa instytucji.
Istnieje również możliwość organizacji spotkania informacyjnego z kierownikiem projektu, w przypadku zainteresowania spotkaniem prosimy o informację zwrotną w celu ustalenia szczegółów.

Plakat promocyjny: szkolenie bez barier, bez granic.