Rozpoczęcie roku szkolnego

Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka pragnie złożyć wszystkim uczniom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz dyrekcji i pracownikom Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych życzenia bezpiecznego, niezakłóconego przez COVID-19 i pełnego sukcesów roku szkolnego 2021/2022.

Zdjęcie z rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Ornontowicach.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice miało miejsce uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Obok dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów klas ósmych rok szkolny 2021/2022 powitali także zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się m.in. Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy – Sebastian Spyra oraz ks. Proboszcz – Grzegorz Lech.

W swoim przemówieniu Dyrektor ZS-P – Monika Orłowska-Przybyła podkreśliła, że zarówno uczniów jak i nauczycieli czeka rok pełen wyzwań związanych z wciąż panującą pandemią. Uczniom, a w szczególności ósmoklasistom, życzyła owocnej nauki, poczucia bezpieczeństwa i powodzenia na egzaminach końcowych. Do życzeń dołączył się także Wójt Gminy, który ponadto podkreślił dobre przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego. Korzystając z okazji Marcin Kotyczka pogratulował Pani Marcie Wojtyczka, która objęła stanowisko głównej księgowej w ornontowickiej placówce, Pani Paulinie Polus-Drewniak, która uzyskała stopień nauczyciela mianowanego oraz Pani Teresie Ochojskiej, która uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Następnie uczniowie w ramach części artystycznej zaprezentowali krótki skecz oraz występ wokalny. Po zakończonej akademii dyrektor ZS-P zaprosiła gości do świeżo wyremontowanej sali przedszkolnej (więcej o tej inwestycji na str. 4), gdzie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Obecne tam już przedszkolaki w ramach podziękowania za modernizację klasy wręczyły na ręce Wójta Gminy własnoręcznie zrobionego kwiatka.

Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – 1 września 2021 r.