Budowa kanalizacji sanitarnej

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczęły się roboty związane z budową nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni na łączniku ulic Orzeskiej i Zamkowej.

Budowa obejmuje wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej od ulicy Orzeskiej do nowo projektowanej tłoczni, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej od oczyszczalni ścieków Ornontowice-Południe do ul. Orzeskiej oraz nowego odcinka pod ulicą Orzeską. Dodatkowo na terenie oczyszczalni Ornontowice-Południe zostanie zabudowana nowa przepompownia.
W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty związane z budową odcinka kanalizacji grawitacyjnej od ul. Orzeskiej do nowej tłoczni (w kierunku do ul. Zamkowej).
W związku z prowadzonymi robotami prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Termin zakończenia robót: do 30 grudnia 2021 roku.