Wójt Gminy informuje

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o zapłacie III raty podatku od nieruchomości, rolnego leśnego oraz o zapłacie II raty podatku od środków transportowych. Termin płatności upływa 15 września 2021 r.