„30 Skrzydeł na 30-lecie Gminy Ornontowice”

Zdjęcie statuetek.

27 października w sali ARTerii CKiP odbyła się trzecia część uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice pt. „30 Skrzydeł na 30-lecie Gminy Ornontowice”. Tym razem zaproszenie Wójta Gminy – Marcina Kotyczki i Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły przyjęli nasi lokalni przedsiębiorcy. Więcej na ten temat w październikowym „Głosie Ornontowic”, który ukaże się 5 listopada.