70-lecie Szkoły Podstawowej – 1951 – 2021

Zdjęcie z napisem: jubileusz 70-lecie szkoły.

14 października w Dzień Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ornontowicach uroczyście świętowała swoje 70-lecie.

Obchody o godz. 10.00 rozpoczęła Msza Św. w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników Administracji i Obsługi, Uczniów oraz emerytowanych i zmarłych Nauczycieli i Pracowników z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Ornontowicach. Eucharystię, którą sprawował ks. Proboszcz Grzegorz Lech oraz ks. Dobiesław Nieradzik uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Na uroczystą akademię zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ornontowice, w tym: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra, Skarbnik Gminy – Aleksandra Sewerin oraz Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła. Ponadto udział w obchodach wzięli: ks. Proboszcz – Grzegorz Lech, Dyrektor Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – siostra Renata Siwiec, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy oraz uczniowie i emerytowani nauczyciele.

Po wprowadzeniu sztandaru ZS-P i odśpiewaniu Pieśni Szkoły przyszła pora na okolicznościowe przemówienia, w trakcie których nie brakowało życzeń, gratulacji, wspomnień i wzruszeń. Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej był również doskonałą okazją do odznaczeń i podziękowań.

Dyrektor ZS-P – Monika Orłowska-Przybyła wręczyła pamiątkowe statuetki Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz byłym dyrektorom Szkoły Podstawowej. Podziękowania otrzymali także emerytowani nauczyciele oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy.
Z kolei Wójt, w towarzystwie swojego Zastępcy i Przewodniczącego Rady, z życzeniami dalszego harmonijnego rozwoju wręczyli na ręce dyrekcji ZS-P kwiaty oraz statuetkę.


Nagrody Wójta dla nauczycieli odebrały: Monika Orłowska-Przybyła, Iwona Sznapka, Elżbieta Lewicka, Marzena Rożek oraz sekretarz ZS-P – Katarzyna Nowak.


Natomiast Nagrody Dyrektora ZS-P zostały przyznane nauczycielkom: Bożenie Kubicy, Agnieszce Bugla, Agnieszce Paruzel, Barbarze Czyż, Annie Profaska, Gabrieli Smorz, Monice Kucharek, Sandrze Szwiec, Ewie Wójcik, WiolecieMalczyk, Bożenie Banach oraz Joannie Paruzel-Osojca.

Na koniec części oficjalnej Wicedyrektor ZS-P – Bożena Kubica odczytała list gratulacyjny z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej, a Gabriela Wyrobek odczytała zarys historyczny szkoły, z którym można zapoznać się poniżej.

Część artystyczną rozpoczęło wyświetlenie krótkiego filmu o szkole. Następnie uczniowie zaprezentowali wieloetapowy program artystyczny, którego motywem przewodnim była postać patrona szkoły – Karola Miarki.

Akademię zakończył symboliczny spacer po szkole. Zainteresowani mogli zobaczyć jak zmieniła się placówka odkąd opuścili szkolne mury. Była to też doskonała okazja do przeplatanych wspomnieniami rozmów i pamiątkowych zdjęć.

Z kart historii

Początki Szkoły Podstawowej, mieszczącej się w obecnym budynku, sięgają roku 1951 ubiegłego stulecia. To właśnie w tym roku, a dokładnie 3 listopada 1951r., próg szkoły po raz pierwszy przekroczyły dzieci z rocznika 1944. Uczniowie oraz grono pedagogiczne zostały powitane przez przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej, Jana Połapa oraz przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego.

Jednak „Nie od razu Rzym zbudowano”… tak też było z naszą szkołą. Po uroczystym rozpoczęciu, w szkole nadal trwał remont. Trwały roboty malarskie, dekarskie, a co najważniejsze instalowano centralne ogrzewanie. Mimo ogromnego zaangażowania Komitetu Rodzicielskiego jak i samych mieszkańców Ornontowic, szkoła ciągle borykała się z problemami finansowymi.

Wbrew przeciwnościom szkoła ciągle się rozwijała. Organizowano coroczne święta szkoły czy dożynki. Szczególnie dbano też o uczniów, którym organizowano kilkudniowe wycieczki w Beskidy, czy do Krakowa i Warszawy.

Po odejściu na emeryturę kierownika szkoły Dominika Gryta, nowym dyrektorem została Adela Jagielska. W rok później z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego i dyrekcji powołano Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Inwestycję rozpoczęto w 1978 roku, a ukończono i oddano do użytku w 1983 roku.

W 1988 roku na stanowisku dyrektora nastąpiła kolejna zmiana. Panią Adelę Jagielską zastąpiła Danuta Konarska, której zastępcą została Teresa Machulik. W trzy lata później, po rezygnacji Danuty Konarskiej z funkcji dyrektora, stanowisko to objęła Teresa Machulik, a jej zastępcą została Teresa Nowak.

W tych latach w szkole zachodziły ciągłe zmiany. Zmieniali się nauczyciele, wzrastała liczba uczniów. Działały organizacje takie jak: Rada Młodzieżowa, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, SKS, LOP i PCK. Najprężniej działało harcerstwo.

W 1994 roku władzę w szkole powierzono Elżbiecie Bednarczyk, a funkcję zastępcy objęła Danuta Jasielczuk. Drugim wicedyrektorem, trzy lata później, została Gizela Siedlaczek.

Rok później rozpoczęła się rozbudowa naszego budynku szkolnego. Prace trwały 3 lata, by 1 września 1998 roku oddać do użytku nowy segment.

Szkoła ciągle poszerzała swoje horyzonty, a zajęcia dla uczniów były coraz bardziej atrakcyjne. Podczas zajęć zaczęło pojawiać się coraz więcej pomocy dydaktycznych. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w coraz większej liczbie konkursów czy zawodów, osiągając niejednokrotnie wysokie lokaty na różnych szczeblach.

W 2005 roku władzę w szkole powierzono Gizeli Siedlaczek, a jej zastępcą zostały Bożena Kubica oraz Maria Bończyk, która stanowisko to zajmowała w latach 2005 – 2007. W późniejszym czasie, związanym z kolejną reformą w oświacie, dotyczącą zmiany szkoły podstawowej na ośmioletnią i likwidacją gimnazjum, w latach 2017 – 2019 wicedyrektorem został Wojciech Hoszek, a w roku 2018 – 2019 Monika Orłowska-Przybyła.

Obecnie, po wygranym konkursie, władzę w naszej szkole piastuje Monika Orłowska-Przybyła, a jej zastępcami są Bożena Kubica i Iwona Sznapka.

Warto wspomnieć, że w roku jubileuszowym w naszej szkole uczy się 549 uczniów i uczennic, w 26 oddziałach.

Tekst „Z kart historii”: ZS-P w Gminie Ornontowice