Chodnik przy ul. Zamkowej

Grafika - inwestycje w Gminie

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace związane z budową chodnika po wschodniej stronie ul. Zamkowej (wzdłuż ogrodzenia Plebanii od ul. Klasztornej do wyjazdu z parkingu).

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie na podstawie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Ornontowice Powiatowi Mikołowskiemu.

Planowany termin realizacji zadania to koniec października br.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.