Konkurs “Aktywny Senior”

Informujemy, że Wojewoda Śląski ogłosił kolejną edycję konkursu pn. „Aktywny Senior”.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 22 października 2021 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz z podpisanym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczeniem kandydata o ukończeniu 60 lat.

Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są na stronie:

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/najaktywniejszy-senior-wojewodztwa-slaskiego-poszukiwany

Przedmiotowy konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Zgłaszani kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.