Konsultacje projektów uchwał

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku