Informacja o wyniku konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Wyniki konsultacji

Poniżej zamieszczamy:

1.) Informację o wyniku konsultacji projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z organizacjami)

2.) Informację o wyniku konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z mieszkańcami)