Budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi z kostki betonowej sięgacza ul. Bujakowskiej w rejonie nr 31-35

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczęły się roboty związane z budową nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi z kostki betonowej sięgacza ul. Bujakowskiej w rejonie nr 31-35.
Zadanie obejmuje wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 140m, budowę nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem nawierzchni poprzez wykonanie wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego.
Termin zakończenia robót: do 21 grudnia 2021 roku.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-224.
W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.