IV rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o zapłacie IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Termin płatności upływa 15 listopada 2021 r.