Konkurs Plastyczny “TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”

Grafika promocyjna z napisem: tak dla czystego powietrza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Praca konkursowa musi być tematycznie związana z przyrodą, ze zmianami jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów, dzięki środkom Unii Europejskiej wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza.

Zgodnie z regulaminem konkursu praca musi być wykonana w formacie A3, farbami akwarelowymi, farbami plakatowymi, pastelami, kredkami świecowymi, kredkami ołówkowymi lub mazakami. 

Konkurs oceniany jest w 6 kategoriach wiekowych:

–  Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym,
–  Kategoria B – 6-7 lat,
–  Kategoria C – 8-9 lat,
–  Kategoria D – 10-11 lat,
–  Kategoria E – 12-13 lat,
–  Kategoria F – 14-15 lat.

Konkurs trwa do  do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Katowicach:

https://www.wfosigw.katowice.pl/2-uncategorised/2727-konkurs-plastyczny-tak-dla-czystego-powietrza.html

Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020