Nowe, korzystniejsze limity od grudnia

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 grudnia wcześniejsi emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniają się limity granicznych kwot przychodów. Są one korzystniejsze niż w poprzednim kwartale.

– Każdy emeryt czy rencista, jeśli ma chęć i możliwość, ma prawo pracować jednocześnie pobierając świadczenie. Niektórzy jednak powinni uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu, które zmieniają się co trzy miesiące, bowiem ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury bądź renty – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Nowe kwoty

Nowe graniczne kwoty przychodu będą obowiązywać od początku grudnia 2021 r. do końca lutego 2022 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału są wyższe i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ok. 100 zł lub 200 zł. Od 1 grudnia kwota do której można dorabiać bez ograniczeń to 3960,20 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast świadczeniobiorca, którego zarobki będą powyżej 3960,20 zł brutto a nie będą przekraczać 7354,50 zł brutto wówczas pobierana emerytura czy renta zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Natomiast osoby zarabiające powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (tj. 7354,50 zł brutto) ich świadczenie zostanie zawieszone.

Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Renta socjalna po staremu i po zmianach

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. – Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3960,20 zł brutto przychodu. Od stycznia 2022 r. zmienią się zasady zawieszania renty socjalnej. I wówczas będą już stosowane te same zasady co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu rencistów będzie to oznaczało możliwość pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – tłumaczy rzeczniczka.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 mężczyźni lat, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.