Zespół porozumiewawczy – drugie posiedzenie

Print screen z drugiego posiedzenia zespołu porozumiewawczego.

25 listopada w formie wideokonferencji odbyło się drugie posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Ornontowice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach – Roman Sus.

Gminę Ornontowice reprezentował Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Dyrektor ZGKiW – Arkadiusz Pamuła oraz Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Justyna Sittek-Goj.
Przedstawiciel PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały poinformował o postępie prac związanych z naprawą ul. Orzeskiej i naprawą kanalizacji przy ul. Bujakowskiej. Z kolei przedstawiciel JSW SA KWK „Budryk” przedstawił informację dotyczącą usuwania szkód w budynkach: Urzędu Gminy Ornontowice, GKS Gwarek Ornontowice i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach.
Obie kopalnie odniosły się także do szkód górniczych zgłoszonych przez mieszkańców Ornontowic w drugim i trzecim kwartale 2021 r.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 26 maja 2022 r.