Zmiana godzin pracy PSZOK

Grafika z napisem: PSZOK.

Przypominamy, że w okresie od 1 listopada do 31 marca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej 3 będzie świadczył usługi (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.